GEZOCHT! Ouders voor de ouderraad

Wil jij een actieve rol spelen in de Al Amana gemeenschap? We zijn op zoek naar enthousiaste leden om de oudercommissie (OC) te versterken! Als lid van de OC krijg je de kans om betrokken te zijn bij het organiseren van verschillende evenementen en activiteiten die de schoolgemeenschap verrijken.

Van het opzetten van prachtige Eid-feesten tot het creëren van thematafels en het ondersteunen bij bijvoorbeeld de avondvierdaagse, de OC speelt een cruciale rol bij het brengen van vreugde en betrokkenheid in onze school. Jouw ideeën, inzet en energie kunnen echt het verschil maken!

Interesse? Neem dan contact op via o.amekran@alamana.nl en laat ons weten dat je mee wilt doen.

De Ouderraad

De ouderraad bestaat uit enthousiaste, actieve ouders die zich betrokken voelen bij de school. Zij werken in een gezellige sfeer en met wederzijds respect. De ouderraad organiseert binnen- en buitenschoolse activiteiten die niet direct te maken hebben met het lesgeven maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van onze kinderen. Daarnaast is de ouderraad een aanspreekpunt voor ouders en behartigt zij de belangen van de ouders en leerlingen.

De ouderraad denkt met het schoolteam mee over activiteiten en is druk met het organiseren en uitvoeren hiervan. Hierbij doet de ouderraad een beroep op andere ouders die dan hun steentje kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door de school te versieren, iets te bakken, te knutselen en het organiseren van het Ramadanfeest en Offerfeest.

De ouderraad wordt vertegenwoordigd:

mevr.
dhr.
mevr.
mevr.
mevr.
mevr.